Tạo mã QR code cho website/link thật đơn giản bằng 1 click

055 Vietnam không đề cập đến tính năng của QR code cho 1 đường dẫn website. 055 Vietnam đề cập trực tiếp đến việc tạo 01 Mã QR code cho Website của bạn bằng 01 cú Right Click. 01 bước duy nhất: Truy cập vào website/ link mà bạn muốn tạo QR Code tại trình … Đọc tiếp Tạo mã QR code cho website/link thật đơn giản bằng 1 click