PC-Covid: Ứng dụng “thẻ xanh” tích hợp, thống nhất các ứng dụng phòng chống Covid-19

PC COVID là ứng dụng phòng chống dịch Covid-19 quốc gia được ra mắt nhằm thống nhất và tích hợp các ứng dụng phòng chống Covid-19 hiện nay. Giao diện ứng dụng PC COVID trên smartphone Android. Ảnh: Chánh Trung Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 (Bộ Thông tin và Truyền thông) ngày … Đọc tiếp PC-Covid: Ứng dụng “thẻ xanh” tích hợp, thống nhất các ứng dụng phòng chống Covid-19