Telegram có an toàn không?

Mục tiêu hàng đầu của Telegram là khả năng bảo mật. Ứng dụng đã tuyên bố tất cả các hoạt động của nền tảng bao gồm các cuộc trò chuyện nhóm và phương tiện truyền thông đều được mã hóa. Nghĩa là ngay cả khi bị chặn, các hoạt động trên nền tảng cũng sẽ không hiển thị mà không được giải mã trước.

Mặc dù một số chuyên gia vẫn nghi ngờ về cách thức bảo mật, nhưng đến nay ứng dụng vẫn làm tốt những gì đã đề ra.

Viết một bình luận