Điện thoại/Zalo: 0995.055.055 Email: info@055.vn

Về chúng tôi

Chúng tôi làm cho công việc trở nên đơn giản và hiệu quả hơn

Image

Sự khác biệt của chúng tôi

Khác biệt và hiệu quả

Quan sát, đánh giá và đưa ra phương pháp phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả và riêng biệt.

Suy nghĩ trực quan

1. Ở đâu? 2. Khi nào? 3. Làm gì? 4. Với ai? 5. Bằng cách nào? 6. Làm bao lâu và chi phí bao nhiêu?

Chúng tôi là ai?

Image

Nguyễn Thành Trinh

Kỹ sư quản lý mạng

Tư duy khác biệt, đột phá, hiệu quả.

Image

Đoàn Thị Thanh Truyền

Kế toán trưởng

Hơn 10 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ kế toán; khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Image

Nguyễn Thị Kim Huệ

Kế toán viên

Sự khác biệt trong cách nhìn, chuyên nghiệp trong làm việc.

Ý kiến khách hàng

Hãy bắt đầu với chúng tôi